Dotykiem Wiatru - forum poezji amatorskiej.

Pełna wersja: Ogłoszenie Konkursu poetyckiego w Rypinie
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin ,tel.\fax. (0-54) 280 2142,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biblioteka-rypin.pl">http://www.biblioteka-rypin.pl</a><!-- m -->

Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Rypinie


ogłasza

IV Ogólnopolski Konkurs

„ RYPIŃSKI ALBUM POETYCKI ”

pod patronatem

BURMISTRZA RYPINA I STAROSTY POWIATU RYPIŃSKIEGOCele konkursu:
----------------------
- inspirowanie twórczości poetyckiej
- promowanie wartościowych tekstów literackich,
- popularyzacja poezji współczesnej,
- integrowanie środowisk literackich.


Zasady i warunki uczestnictwa :

1. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do osób pełnoletnich.

2. Należy nadesłać 3 nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach wiersze
( w 4 egz.), podpisanych godłem (godło słowne, nie znak graficzny, nie imię i nazwisko).
W zaklejonej kopercie (opatrzonej godłem) należy zamieścić :
imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail.

3. Tematyka utworów dowolna, bez ograniczeń i preferencji.

4. Nie przyjmujemy rękopisów. Wiersze należy wydrukować ( lub maszynopis).

5. Utwory prosimy przesłać na adres :
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, 87-500 Rypin,
ul. Warszawska 20.

6. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
Zastrzega sobie prawo do ewentualnej publikacji nadesłanych utworów.

7. Uczestnicy nadsyłający kilka zestawów konkursowych
(pod różnymi godłami) oraz nie spełniający wymogów Konkursu
zostaną wykluczeni z procedury konkursowej,
tzn. ich utwory nie będą dopuszczone do oceny jury.

8. Termin nadsyłania tekstów konkursowych: do 31 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu : październik 2009 r.

9. Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne Jury.


Przewiduje się następujące nagrody pieniężne :

I miejsce - nagroda w kwocie 1000 zł

II miejsce - 600 zł.

III miejsce - 400 zł.

Organizator nie wysyła nagród pieniężnych.
Nagrody należy osobiście odebrać tylko w dniu finału.
O terminie finału laureaci zostaną powiadomieni osobnym pismem.


Rypin , 29 maja 2009 r.


ZAPRASZAMY
Świetny pomyśł, coś mi się wydaje że przyłożyłaś rękę do tego :>
:brawo:
anja napisał(a):Świetny pomyśł, coś mi się wydaje że przyłożyłaś rękę do tego :>
:brawo:

Ja tylko wkleiłam Smile
To do dzieła :lol: szanowne Poetki i Poeci Smile
szaraczek napisał(a):To do dzieła :lol: szanowne Poetki i Poeci Smile

Dokładnie Szaraczku Smile
Przekierowanie